Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Cursist enerzijds en Fotoschool Keistad anderzijds zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Aanmelding

Aanmelding voor een cursus vindt plaats via de website.

De cursist kan op de website zien wanneer een cursus plaatsvindt, wat de inhoud van de cursus is en welke eisen er worden gesteld aan het (basis)niveau van de cursist. Eén van de docenten kan -indien gewenst- een mondelinge toelichting geven en/of een intakegesprek houden. De digitale inschrijving via de website geldt als bindend.

Annuleren

Na aanmelding voor één of meerdere cursussen bij Fotoschool Keistad heeft de cursist de wettelijke termijn van 7 dagen de tijd om te annuleren. In dat geval wordt eventueel betaald cursusgeld teruggestort. Na de wettelijke termijn van 7 dagen na aanmelding wordt er geen cursusgeld terugbetaald, tenzij de opengevallen plaats door een andere cursist kan worden ingenomen. De voordracht van de nieuwe cursist gebeurt op initiatief van degene die afzegt. Ook als de cursus al is begonnen, wordt er geen cursusgeld terugbetaald.
Een factuur van Fotoschool Keistad heeft een betalingstermijn van 14 dagen.

Cursus vol

De kans bestaat dat er geen plaats meer is op de cursusdata waarvoor de cursist zich heeft opgegeven. In dat geval nemen wij altijd meteen contact op met de cursist om te overleggen over de alternatieve opties. De cursist heeft in elk geval altijd twee opties: (1.) zichzelf op de lijst laten plaatsen voor de eerstvolgende cursus, of (2.) het cursusgeld terug gestort krijgen.

Ziekte

In geval van ziekte van de docent wordt contact opgenomen met de cursisten. Uiteraard streven wij er naar om de cursus zo spoedig mogelijk in te halen. Wij gaan ervan uit dat de cursist zich bij ziekte of afwezigheid met een andere oorzaak, voor de bijeenkomst afmeldt.

Consumpties

Consumpties die worden genuttigd in onze eigen lesruimte zijn gratis. Bij activiteiten die buiten onze eigen ruimte plaatsvinden komen de kosten van consumpties in beginsel voor rekening van de cursist.

Roken

In onze leslokalen geldt een algeheel rookverbod.