Jaar 3 informatie

Jaar Drie is een logisch vervolg op de Vakopleiding. Je hebt inmiddels voldoende technische bagage en je bent in staat om conceptueel te fotograferen en een behoorlijke serie neer te zetten. Je werk is vrij consistent en je werkt aan je fotografische identiteit.

Misschien is Jaar Drie het beste te omschrijven als een begeleidend jaar waarbij de docenten niet meer voor je staan (frontaal les) maar meer naast je. In technische zin heb je weinig begeleiding nodig maar in inhoudelijke zin kun je nog het een en ander ontwikkelen.

We staan je als docent bij tijdens het maken van keuzes, het uitwerken van ideeën, de logistiek, de commerciële kanten van het fotograaf zijn en we kunnen je soms op weg helpen zodat je inspiratie opdoet. Uiteindelijk is het werk van een fotograaf iets persoonlijks waarbij we alleen maar kunnen stimuleren je eigen weg te gaan. Jaar Drie is dus verdiepend en ter zelfontplooiing. Ook als student van Jaar Drie heb je volledig vrije toegang tot de studio’s om te werken. Ook commerciële shoots mag je, wat ons betreft, organiseren.

Meer informatie:

Studiebelasting: je hebt elke 2-3 weken een volle dag les. Daarnaast werk je zelf in de tussenliggende periode aan jouw plan en/of aan de opdrachten die je krijgt.  Het is daarom moeilijk vast te stellen wat het minimumaantal uren studiebelasting zou moeten zijn.

Soms zijn er externe docenten die gespecialiseerd zijn in een bepaalde richting en een gastles komen geven.

Kosten: De Jaaropleiding kost € 2150 ex BTW . De BTW kan aftrekbaar zijn als je de kosten opvoert als zijnde studiekosten. Het lesgeld kan ook in drie gelijke delen worden voldaan. Er geldt een eigen bijdrage van maximaal € 100 euro wanneer we fotografie-weekend organiseren. Verder zijn inbegrepen in de kosten het lesmateriaal, thee, koffie etc.

Sommige werkgevers betalen (een deel van) de Opleiding.

Benodigdheden: een camera met standaard-lens. Dit hoeft geen fullframe camera te zijn. Zaken als meerdere lenzen, flitsers, statieven zijn gaandeweg misschien handig maar is in beginsel geen voorwaarde. Wél wordt de meerwaarde van een lichtsterke lens of een externe flitser behandeld en is het aan jou hoe belangrijk je dat vindt voor joúw fotografie. Verder is het aan te raden om een laptop te hebben. Daarop zien we graag Photoshop en/of Lightroom.

Voorkennis: Jaar Drie kun je doen na de Vakopleiding maar we kunnen ook vaststellen dat je voorkennis, elders opgedaan, voldoende is om in te stromen. We zullen een intake met je plannen waarbij we onze verwachtingen kunnen bespreken en wij kunnen nagaan of je voldoet aan het startniveau.

Cursusdata en tijden 2023 – 2024

Vakopleiding vrijdag:
29-09 | 13-10 | 03-11 | 24-11 | 15-12 | 19-01 | 16-02 | 08-03 | 29-03 | 19-04 | 10/11/12-05 (Weekend weg) | 07-06 | 28-06

Lesonderdelen:

Externe docenten, documentaire reportages, architectuur, eigen professionaliteit.

Wat gaan we doen?


• Portret
• Documentair
• Architectuur
• Jaar Drie is een persoonlijke leerweg dus dat betekent dat er, naast het plenaire programma, voornamelijk ruimte is voor jouw eigen leerdoelen die we samen vaststellen en dus jouw eigen programma wordt.


Algemene Voorwaarden

Lees voor je inschrijving eerst onze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

We hebben uitgebreid beschreven op welke manier we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Je vindt de uitleg op een aparte pagina.