Vakopleiding informatie

De Vakopleiding is een logisch vervolg op de Jaaropleiding. We kunnen ons echter ook voorstellen dat je niet via onze Jaaropleiding instroomt maar elders je kennis hebt opgedaan. Dat is geen probleem. Het kan zijn dat de lesstof van de Vakopleiding je meer aanspreekt dan die van de Jaaropleiding (zie Voorkennis, hieronder)

Tijdens dit studiejaar breid je je fotografische kennis uit. Natuurlijk is er aandacht voor techniek maar we leggen steeds meer de nadruk op conceptueel werken en zeggingskracht van je werk. Er is nog steeds sprake van thematisch werken maar de onderwerpen beslaan (in tegenstelling tot de Jaaropleiding) meerdere lessen, dus het jaar is verdeeld in enkele blokken. De invulling van die blokken is steeds meer individueel want we willen graag stimuleren dat je je ontwikkelt volgens jouw eigen plan.

We hanteren uiteraard wel eindtermen die aan het eind van het studiejaar gehaald moeten worden. Daarbij wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling die we aan de hand van meerdere criteria gaan beoordelen. Denk aan: conceptmatig denken en werken, inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, logistiek, inhoudelijkheid, zeggingskracht en (eventueel) acquisitie.

Ook als student van de Vakopleiding heb je volledig vrije toegang tot de studio’s om te werken. Ook commerciële shoots mag je, wat ons betreft, organiseren.

Meer informatie:

Studiebelasting: je hebt elke 2-3 weken een volle dag les. Daarnaast werk je zelf in de tussenliggende periode aan de onderwerpen die we behandelen; je werkt in de studio en/of aan je eigen werk. De opdrachten die we je geven kunnen zo uitvoerig gedaan worden als je maar wilt. Het is daarom moeilijk vast te stellen wat het minimumaantal uren studiebelasting zou moeten zijn.

Soms zijn er externe docenten die gespecialiseerd zijn in een bepaalde richting en een gastles komen geven.

Kosten: De Jaaropleiding kost € 2150 ex BTW . De BTW kan aftrekbaar zijn als je de kosten opvoert als zijnde studiekosten. Het lesgeld kan ook in drie gelijke delen worden voldaan.

Verder zijn inbegrepen in de kosten het lesmateriaal, thee, koffie etc. Sommige werkgevers betalen (een deel van) de Opleiding.

Er geldt een eigen bijdrage voor het lang weekend Antwerpen van € 100 en een bijdrage van € 35 voor analoge fotografie.

Benodigdheden: een camera met standaard-lens. Dit hoeft geen fullframe camera te zijn. Zaken als meerdere lenzen, flitsers, statieven zijn gaandeweg misschien handig maar is in beginsel geen voorwaarde. Wél wordt de meerwaarde van een lichtsterke lens of een externe flitser behandeld en is het aan jou hoe belangrijk je dat vindt voor joúw fotografie. Verder is het aan te raden om een laptop te hebben. Daarop zien we graag Photoshop en/of Lightroom.

Voorkennis: wie de Jaaropleiding gevolgd heeft, kan automatisch doorstromen naar de Vakopleiding. Een ander voortraject kan ook voldoende zijn maar we willen graag eerst je niveau, werk en motivatie zien en horen en je uitnodigen voor een intake-gesprek.

LESDATA 2024 – 2025

Vakopleiding vrijdag:
27-09 | 18-10 | 08-11 | 29-11 | 20-12 | 17-01 | 14-02 | 07-03 | 28-3 | 11-04 | 16-05 | 06-06 | 13/14/15-06 (weekend Antwerpen) | 04-07

Lesonderdelen:

De Jaaropleiding behandelt meerdere onderwerpen. De studenten kunnen snuffelen aan veel verschillende disciplines in de fotografie. De nadruk ligt vooral op de technische kennis. Bij de Vakopleiding ligt de nadruk juist op conceptueel denken. Je werkt vanuit een centrale gedachte aan een serie of een reportage en daar moet consistentie in zitten.

Wat gaan we doen?

• Techniek
• Documentaire fotografie
• Productfotografie
• Fashionfotografie (lang weekend Antwerpen)
• Doka technieken. Werken met film, het ontwikkelen ervan en het afdrukken.
• Conceptuele fotografie
• Naaktfotografie
• Betekenisvol portret
• Er is aandacht voor fotobewerkingen (Photoshop en Lightroom)

Algemene Voorwaarden

Lees voor je inschrijving eerst onze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

We hebben uitgebreid beschreven op welke manier we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Je vindt de uitleg op een aparte pagina.